Δημοπρασία 6μηνων εντόκων 1 δισ. ευρώ στις 8 Απριλίου

entokagrammatia

Σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας, ύψους 1 δισ. ευρώ, πρόκειται να προχωρήσει στις 8 Απριλίου το Ελληνικό Δημόσιο.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωση ο ΟΔΔΗΧ, την Τρίτη 8 Απριλίου 2014 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 1.000 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 10 Οκτωβρίου 2014.

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 11 Απριλίου 2014 (Τ+3).

Πηγή: Ημερησία

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *